Vis meny

Om oss

Om oss

Ny-Hellesund fikk fast skole omkring 1825 i leid hus og 9 måneders undervisning. Dette skolehuset ble bygget på dugnad av foreldre og ble ferdig i 1865. Det største elevtallet skolen har hatt, er 36 elever. Skolen ble nedlagt i juni 1963. I 1976 ble skolehuset og skoleplassen overdratt fra øyboerne til Søgne kommune. I 1991 ble foreningen ”Skolehuset” Ny-Hellesund opprettet av Søgne formannskap for å ta vare på stedet for kommunen, styrer bruken av eiendommen og selv stå for ulike arrangementer. Skolehuset og skoleplassen eies av Søgne kommune.

Styret i foreningen består av 5 medlemmer, hvorav Søgne kommune, Ny-Hellesund vel og Forum for fastboende i Ny-Hellesund er representert med ett medlem hver. Foreningen har årsmøte hvert 2. år.

I foreningens vedtekter heter det bl.a:

"Foreningen skal synliggjøre og ivareta de verdier som finnes i kystmiljøet. Kystkulturens egenart og betydning for vårt distrikt søkes dokumentert og levendegjort gjennom allsidige uttrykksmåter som vil henvende seg til alle grupper mennesker".

Dette er det eneste offentlige stedet på Monsøya. Det er foreningens intensjon at bruken av skolehuset og skoleplassen forgår i fredelig sameksistens med naboer, leietakere og arrangementene i skolehuset.

Foreningen har pr. mars 2012 ca. 160 medlemmer, og bidrar til at allmennheten får ulike kulturtilbud og har et sted å søke til på Monsøya. Det arrangeres kveldsmøter i tillegg til et bredt tilbud av ulike arrangementer gjennom hele året som er åpne for alle.

Skolehuset i Ny-Hellesund ligger i en av kystens best bevarte uthavner, og området er i sin helhet regulert til antikvarisk spesialområde, og det er et overordnet mål for styret og foreningens medlemmer at bygningen ivaretas og vedlikeholdes så nært opp til sitt opprinnelige uttrykk som mulig.

Foreningens medlemmer deltar i vedlikehold og restaurering av Skolehuset. I de senere årene har deler av bygningen blitt totalrenovert, og huset har nå fått nytt kjøkken, et lite bad og lager.

Foreningen har inngått leieavtale med ”Udhavn Teater”, stedet brukes av skoleklasser, barnehager, offentlige etater, organisasjoner og til private sammenkomster. Stedet er i bruk året gjennom, men hovedvekten er naturlig nok i sommerhalvåret. I de seneste årene har besøkstallet ligget på ca. 1500 på våre åpne arrangementer og ”Udhavn Teaters” oppsetninger. I tillegg kommer den årlige ”Sommerbasaren” og ulike sammenkomstene for organisasjoner og private, og de som tilfeldig bruker skoleplassen som en base for et besøk på Monsøya.

Skoleplassen/ skolestua kan leies av ideelle organisasjoner, privatpersoner og offentlig virksomhet til arrangementer som etter styrets vurdering er tilpasset stedet. Det skal tas behørig hensyn til naboer og ”Udhavn Teaters virksomhet”. For øvrig skal skoleplassen ikke privatiseres, men være åpen for alle.